vnapotalky-1589514825-14.jpg

vnapotalky-1589514825-14.jpg

Le président Ho Chi Minh en voyage à Viet Bac en 1951.Photo d’archive: VNA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *