vnapotalky-1587980722-59.jpg

vnapotalky-1587980722-59.jpg

Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020): Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử – trận quyết chiến chiến lược cuối cùng toàn thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *