vnapotalky-1578475931-88.jpg

vnapotalky-1578475931-88.jpg

Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV: Phiên thảo luận cuối vào dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *