vnapotalky-1565401831-29.jpg

vnapotalky-1565401831-29.jpg

Ngày 7/11/2018, Việt Nam và Mỹ đã hoàn tất Dự án Xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng kéo dài 6 năm với kinh phí 110 triệu USD, một trong 2 điểm nóng ô nhiễm chất độc da cam/dioxin lớn nhất ở Việt Nam, sau sân bay Biên Hòa (Đồng Nai). (Ảnh: Nguyễn Sơn/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *