vnapotalkh-1601215991-14.jpg

vnapotalkh-1601215991-14.jpg

(Đón công dân Việt Nam và trẻ em trở về từ Hàn Quốc thực hiện cách ly y tế. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *