vnapotalhi-1560738227-12.jpg

vnapotalhi-1560738227-12.jpg

Lớp tập huấn với chủ đề “Cơ hội và thách thức từ các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) và giải pháp xúc tiến thương mại trong thời kỳ hội nhập” cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *