vnapotalha-1615429338-27.jpg

vnapotalha-1615429338-27.jpg

Медицинский персонал, работающий на передовой борьбы с эпидемиейлечащий приоритетно получают вакцины от COVID-19. (Фото: ВИА)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *