vnapotalha-1601086344-23.jpg

vnapotalha-1601086344-23.jpg

Hệ thống thoát nước không tiêu thoát kịp nước mưa. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *