vnapotalha-1574247888-70.jpg

vnapotalha-1574247888-70.jpg

Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân tại Trạm y tế Tân Hội, huyện Đan Phượng, Hà Nội. (Ảnh: Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *