vnapotalha-1541992596-63.jpg

vnapotalha-1541992596-63.jpg

Với 10 hiệp định thương mại tự do trước đó, sau nhiều năm thực hiện, tỷ lệ tận dụng ưu đãi thuế quan trung bình mới chỉ đạt 30%. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *