vnapotaldu-1574484372-86.jpg

vnapotaldu-1574484372-86.jpg

Du khách trải nghiệm làm hương tại làng nghề Thủy Xuân, Huế. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *