vnapotaldo-1569689374-58.jpg

vnapotaldo-1569689374-58.jpg

Người dân huyện Hồng Ngự mở cống xả lũ đón phù sa cho 90 nghìn ha đất lúa. (Ảnh: Chương Đài/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *