vnapotaldi-1596879241-89.jpg

vnapotaldi-1596879241-89.jpg

在赤道几内亚的200余名越南公民正在准备登机回国。图自越通社

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *