vnapotaldi-1596877845-20.jpg

vnapotaldi-1596877845-20.jpg

在赤道几内亚的200余名越南公民乘坐越南国家航空公司的航班回国。图自越通社

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *