vnapotaldi-1592158073-82.jpg

vnapotaldi-1592158073-82.jpg

Chủng virus corona mới được Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương nuôi cấy và phân lập thành công. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *