vnapotaldi-1583999282-77.jpg

vnapotaldi-1583999282-77.jpg

           高平省边防部队干部向边境居民发送医用口罩。图自越通社

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *