vnapotalde-1570015650-62.jpg

vnapotalde-1570015650-62.jpg

Kiểm tra hoạt động của hệ thống bơm tưới cho nhà dưa lưới khi điều khiển bằng ứng dụng trên điện thoại thông minh, tại mô hình trang trại thông minh Delco Farm (tại xã Nguyệt Đức, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *