vnapotalda-1599188637-0.jpg

vnapotalda-1599188637-0.jpg

                                 越南医务人员对接受隔离者进行取样检测。图自越通社

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *