vnapotalda-1546592693-80.jpg

vnapotalda-1546592693-80.jpg

柬埔寨人民党名誉主席韩桑林在埔寨人民党(CPP)第41次中央委员会大会上发表讲话。图自越通社

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *