vnapotalcu-1586574180-55.jpg

vnapotalcu-1586574180-55.jpg

Chốt trạm kiểm tra dịch bệnh Covid – 19 tại các lối vào của xã Sơn Lôi. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *