vnapotalcp-1585903155-61.jpg

vnapotalcp-1585903155-61.jpg

Người lao động trong khu vực sản xuất hiện nay đang về hưu sớm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *