vnapotalco-1615454029-5.jpg

vnapotalco-1615454029-5.jpg

Deputy Minister of Health Do Xuan Tuyen administers the COVID-19 vaccine to a healthcare worker of Hai Duong province (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *