vnapotalco-1615426839-59.jpg

vnapotalco-1615426839-59.jpg

Заместитель министра здравоохранения До Суан Туен подсредственно водит вакцину от COVID-19 медработнику в провинции Хайзыонг. (Фото: ВИА) 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *