vnapotalco-1615426839-59.jpg

vnapotalco-1615426839-59.jpg

卫生部副部长杜春宣直接向海阳省一名医务人员注射疫苗。图自越通社

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *