vnapotalco-1615426552-35.jpg

vnapotalco-1615426552-35.jpg

第91号患者与英国驻胡志明市领事馆代表和医务人员合影。图自越通社

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *