vnapotalco-1603097460-16.jpg

vnapotalco-1603097460-16.jpg

Kiểm tra thân nhiệt phòng lây nhiễm COVID-19 tại Midrand, Johannesburg, Nam Phi, ngày 5/6/2020. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *