vnapotalco-1600761882-70.jpg

vnapotalco-1600761882-70.jpg

越南已经为来自韩国、中国香港和日本的数千名专家入境越南创造便利条件。图自越通社

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *