vnapotalco-1596878394-94.jpg

vnapotalco-1596878394-94.jpg

                              回国的越南公民对党和国家的关怀表达感恩之心。图自越通社

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *