vnapotalco-1596878203-45.jpg

vnapotalco-1596878203-45.jpg

承载从赤道几亚回国的200余名越南公民的航班已安全抵达河内内排国际机场。图自越通社

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *