vnapotalch-1606388768-15.jpg

vnapotalch-1606388768-15.jpg

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, máy bay được chia khoang, thiết lập “vùng sạch”, lắp máy lọc không khí… hạn chế tiếp xúc tối đa giữa các hành khách cũng như giữa hành khách với phi hành đoàn. (Nguồn: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *