vnapotalch-1599639930-92.jpg

vnapotalch-1599639930-92.jpg

Phiên họp toàn thể thứ Nhất Đại hội đồng lần thứ 41, Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA 41) trực tuyến tại các đầu cầu. (Ảnh: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *