vnapotalch-1590232008-60.jpg

vnapotalch-1590232008-60.jpg

Phòng cách ly áp lực âm trong Khoa Nhiễm D – Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, nơi điều trị cho bệnh nhân 91 và các ca bệnh mắc COVID-19 khác. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *