vnapotalch-1584417293-35.jpg

vnapotalch-1584417293-35.jpg

Hoạt động tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ, ngày 16/3/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *