vnapotalch-1541992426-85.jpg

vnapotalch-1541992426-85.jpg

Có CPTPP, Việt Nam có thêm hỗ trợ kỹ thuật, có thêm sức ép hợp lý và gợi ý tiêu chuẩn cho quá trình cải cách. (Ảnh minh họa. Nguồn: TXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *