vnapotalch-1537626812-18.jpg

vnapotalch-1537626812-18.jpg

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt Đoàn đại biểu Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc năm 2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *