vnapotalbo-1583999203-13.jpg

vnapotalbo-1583999203-13.jpg

                     莱州省边防部队干部向边境居民免费发送医用口罩。越通社记者 功宣摄

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *