vnapotalbi-1585022802-82.jpg

vnapotalbi-1585022802-82.jpg

Phú Yên kiên quyết ngăn chặn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *