vnapotalbi-1585022802-82.jpg

vnapotalbi-1585022802-82.jpg

Phú Yên kiên quyết ngăn chặn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.