vnapotalbi-1575198567-14.jpg

vnapotalbi-1575198567-14.jpg

Cụm kinh tế-khoa học-dịch vụ tại thềm lục địa phía Đông Nam thể hiện ý chí quyết tâm lớn của Đảng, Nhà nước ta trên con đường phát triển kinh tế biển. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)_

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *