vnapotalbi-1572945385-52.jpg

vnapotalbi-1572945385-52.jpg

Cà Mau là một trong những tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang phải chống chịu những tác động trực tiếp của biến đổi khí hậu. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *