vnapotalbe-1599490607-35.jpg

vnapotalbe-1599490607-35.jpg

                                      英国籍飞行员(第91号病例)获得治愈出院。图自越通社

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *