vnapotalba-1600761642-91.jpg

vnapotalba-1600761642-91.jpg

越南国家新冠肺炎疫情防控指导委员会召开会议,就越南迎接外籍专家、管理人员和高科技工作者来到越南工作等问题展开讨论。图自越通社

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *