vnapotalas-1596548285-10.jpg

vnapotalas-1596548285-10.jpg

                                 越南政府总理阮春福在第36届东盟峰会上致辞。图自越通社

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *