vnapotalai-1599638436-52.jpg

vnapotalai-1599638436-52.jpg

Cùng với Chủ tịch Quốc hội năm nước thành viên AIPO, Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh ký văn kiện chính thức xác nhận Quốc hội Việt Nam là thành viên của AIPO. (Ảnh: Xuân Tuân/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *