vnapotal90-1580569094-88.jpg

vnapotal90-1580569094-88.jpg

Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ IV được tổ chức từ ngày 14-20/12/1976 tại Hà Nội. Đồng chí Lê Duẩn được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Nguồn: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *