vnapotal75-1599816875-0.jpg

vnapotal75-1599816875-0.jpg

Nhóm phóng viên ảnh TTXVN tác nghiệp tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, năm 2016. Ảnh: TTXVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *