vnapotal75-1599816733-70.jpg

vnapotal75-1599816733-70.jpg

Trong ảnh: Nhà báo Phạm Bích Hà, Trưởng CQTT TTXVN tại Paris (Pháp) phỏng vấn người dân tham gia cuộc tuần hành lịch sử phản đối khủng bố tại Paris, ngày 11/1/2015. Ảnh: TTXVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *