vnapotal75-1576750677-16.jpg

vnapotal75-1576750677-16.jpg

Đồng chí Võ Nguyên Giáp đọc Quân lệnh số I – Quyết định thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (22/12/1944). (Nguồn: Tư liệu TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *