vnapotal401-1562657987-5.jpg

vnapotal401-1562657987-5.jpg

Local people in Cambodia’s northeastern Ratanakiri province welcome Cambodian revolutionary armed forces and Vietnamese volunteer soldiers coming to liberate their villages (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *