vnapotal40-1546655160-5.jpg

vnapotal40-1546655160-5.jpg

 Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã từng nói rằng, mối quan hệ đoàn kết Việt Nam-Campuchia là đoàn kết thật lòng. (Nguồn: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *