vnapotal40-1546655122-43.jpg

vnapotal40-1546655122-43.jpg

40 năm giải phóng Campuchia khỏi chế độ Khmer Đỏ (7/1/1979 – 7/1/2019)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *